Om Scanrad

Scanrad Protection AS er et norsk-eiet selskap med hovedkontor på Vinderen i Oslo.   Firmaet leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Selskapet representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører.

Staben består av erfarne fagfolk med bakgrunn fra sykehus, farmasøytisk/diagnostisk industri, bio-kjemi og elektronikk.

Scanrad Protection AS baserer sin virksomhet på:

– Kvalitetsprodukter
– Produktkompetanse
– Nærhet til kunden
– Hurtig oppfølging
– God kundesupport.

2 NYE POSIJET3 til OUS

Se vår vedlagte brosjyre på den nye POSIJET3.

Datablad (PDF)

POSIJET autoinjektor til Stavanger

 Se vår vedlagte pdf-brosjyre på den nye POSIJET V3

Datablad (PDF)

Sikkerhetsbenker Nytt Østfoldsykehus

Vi skal levere to skjermede sikkerhetsbenker, LAF-benker, til hotlabben på nukleærmedisinsk avdeling ved Nytt Østfoldsykehus.

Benkene har integrerte PC-baserte doskalibratorer og fjernstyrte elevatorer for generatorene.

Vi skal også levere et skjermet avtrekksskap.

Skapene produseres av LEMER PAX i Frankrike, som har stått for flere slike leveranser vi har hatt de senere år. 

Store dosimetri-ordre

I august har vi levert fra PTW 2 store vannfantomer MP3 med software-plattformen  Mephysto mcc, 3 STARCHECK-QA-systemer samt en rekke ionekammere og annet QA-utstyr.

PTWs MP3 vannfantomer, som er verdensledende, er derved på plass i de tre store sykehusene i Bergen, Stavanger og Oslo.

Og 4 PTW STARCHECK for felt-QA er nå igang i landet.

Se mer om fantomene og software på  >stråleterapi>dosimetri>vannfantomer

STARCHECK til norsk sykehus

Fantomet med 707 ionekammer måler alle akser og diagonaler i et strålefelt på 40 x 40 cm m/ 3mm oppløsning.Målingene skjer hvert 100 ms og vises samtidig i 4 akser og er i realtime. Dette produkt fra PTW er det eneste på markedet som dekker strålefelt på 40 x 40 cm. Også oppstartsfelt og penumbra kan måles, og alt vises på PC med software og database.

Se også > stråleterapi>dosimetri>fantomer>starcheck

Ny generasjon blyfrakker

Med flere nye og mer behagelige  modeller samt med den nye lettere og bedre beskyttelsen er Opaque Collection en ny generasjon i personbeskyttelse. Det nye materialet er 15-20% lettere og og har samtidig høyere beskyttelse.

Se også >radiologi>strålebeskyttelse>frakker>opaque collection

POSIJET levert til PET-sykehus i Norge

POSIJET fra LEMER PAX er en nyvinning innen bruk av PET på regionale sykehus. Sykehus med tilgang til FDG kan ved hjelp av POSIJET  bygge opp en PET-undersøkelsesenhet, uten å bygge helt om sin hotlab-fasiliteter som ville ha betydd store investeringer.

POSIJET vil da motta FDG i pigger og stå for måling, eluering/preparering og også automatisering av injisering under skjermete betingelser.

POSIJET vil da hver morgen motta "worklist" fra sykehusets RIS og kunne injisere opp til 10 pasienter på en dagsøkt. Alt måles og styres av ScintiDose datasystem og innebyggde dosekalibrator.

Prosessen er hele tiden skjermet for operatør og man trenger derfor ikke bygge om de eksisterende laboratorier. Efter dagens økter sendes pasient/behandlings-logg tilbake til RIS. POSIJET er batteridrevet og lades og data-synkroniseres over natten                 

Se også nukleærmedisin>>PET>>injiseringsstasjon>>POSIJET

LAF-benker PET/nukleær Bergen

Scanrad Protection AS leverer i disse dager (18.08.2008) sin hittil største ordre innen PET/Nukleærmedsisin. Dette er 6 sikkerhetsbenker med integrerte; generatorheiser, avfallskontainere og dosekalibratorer. Benkene skal brukes innen såvel Tc-99 som  I-131, og PET-energier som bl.a. FDG. De fleste sikkerhetsbenkene er LAF-benker med 50mmPb's beskyttelse i alle sider og mot operatør.

De integrerte dosekalibratorene styres/avleses via flatskjermer i bakvegg og vil kommunisere med Hotlab Management systemet. Benkene er produsert hos Von Gahlen, Nederland og dosekalibratorene er fra Med. Nukleartechnik,Tyskland.

PET-benkene kan du se under >nukleærmedisin>PET>sikkerhetsbenker klasse IIA  og nukleærbenkene kan du se under >nukleærmedisin>Hot-Lab>sikkerhetsbenk

2 NYE POSIJET3 til OUS

2017-06-10
2 nye POSIJET V3 PET-autoinjektor skal leveres til OUS, Rikshospitalet og Radiumhospitalet denne høsten.Den har en rekke nyheter, er mindre og motorisert og kommuniserer med RIS/PACS toveis.

POSIJET autoinjektor til Stavanger

2017-03-27
 Den nye POSIJET V3 PET-autoinjektor er levert til Stavanger Universitetssykehus og er i full drift. Den har en rekke nyheter, er mindre og motorisert og kommuniserer med RIS/PACS toveis.  

Ny generasjon blyfrakker

2014-10-08
"Lighter than ever, and strongest there is"  Den nye Opaque Collection fra Scanflex Medical er det beste på markedet innen strålebeskyttelse av personalet.
Scanrad Protection AS, Kolderupsvei 21, 0587 OSLO, Tel: 22 22 24 80, Fax: 22 22 66 10, post@scanrad.no